Begynnerkurset

Når kurset er ferdig, vil elevene ha lært de aller mest grunnleggende prinsipper i meldingene. Kursets mål er at elevene etter endt kurs skal kunne gjennomføre et helt spill og ha tilegnet seg de mest elementære kunnskaper om meldinger, utspill, spill og motspill. Du vil få utlevert et kurshefte. Innholdet i dette heftet vil danne grunnlaget for undervisningen.

Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene. Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon.

Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge.

© 2022 NBF Oslo
post@bridgeskolen.no