Velkommen til Bridgesenteret BK!

Bridgesenteret BK er mottagerapparatet til Bridgeskolen. Dette er en bridgeklubb for uerfarne spillere, og de som har nettopp gått bridgekurs, kan ta sine første skritt i denne klubben.  

Adresse: Bridgesenteret, Husebybakken 28 B.

Mailadresse: Tommy@sandsmark.org

Turneringsstart: Hver tirsdag kl. 18.00.

Antall spill: Vi spiller et sted mellom 10 og 24 spill om kvelden, og er stort sett ferdige før kl. 21.00.

Resultater: Resultatene og spillstensiler blir publisert på: http://nbfoslo.no/Resultater

Forstandere: Klubben har fem forstandere (turneringsledere), Leif-Erik Hoel Stabell (Telefon: 94 13 31 17), Kåre Bogø, Geir Olav Fuglem (Telefon: 90 55 55 53), Tor Inge Iversen (Telefon: 90 15 33 67)og Tommy Sandsmark (Telefon: 92 44 30 50). Alle fem er utmerkede bridgelærere, og hvis det er en som mangler makker, får denne gjerne spille med turneringslederen, slik at alle er helt sikre på at de får spille hver gang de møter fram.

NB: Vi har flyttet!

Kursene vil bli avholdt i: Bridgesenteret, Husebybakken 28 B .

Som det står litt om i kartet, så er beste offentlige kommunikasjonsmulighet T-banen fra Majorstua (evt. fra Smestad) – og man må da ta Bane 3 Kolsås (ikke Østerås via Røa!) og man skal da gå av på første stopp etter Smestad stasjon, som da faktisk heter Montebello stasjon. Det tar ca 6 min fra Majorstua til Montebello og bare ca 2 min fra Smestad. Det vil være gode parkeringsmuligheter rett utenfor lokalene både på kveldstid (etter 17:00) og i helgene. På dagtid (ukedager) vil vi ha 3-6 plasser ledige for kretsen og/eller spillere til enhver tid.

Lokalene ligger i 1. etasje i hjørnet av dette bygget med inngangsdør.

Den siste biten av veien fra T-banen og ned (ca 2-3 min) er en smalere gangsti ned over tomten.

Spilling i Bridgesenteret BK (Husebybakken 28 B) :

Spilling i Bridgesenteret BK, Husebybakken 28 B: (Bridgeskolens oppfølgingstilbud)
Dag Tid Aktivitet:
Tirsdag 17.00-17.45 Gratis Mini-seminar i regi av Bridgeskolen.
Tirsdag 18.00-21.15 Bridgesenteret BK : Åpen turnering for alle spillere. De mest uerfarne vil så langt det går spille i egen gruppe. Alle som kommer får spille! Vi garanterer at du får deg makker hvis du ikke nyter medbragt. Klubbens forstandere er Geir Olav Fuglem, Kåre Bogø, Leif-Erik Hoel Stabell, Tor Inge Iversen og Tommy Sandsmark.

 

GRATIS Miniseminar: Kom når du vil!

Som et ledd i videreutdannelsen av våre nye bridgespillere avholder Bridgeskolen Miniseminar hver eneste tirsdag fra kl. 17.00 til 17.45. Undervisningen foregår i Husebybakken 28 B . Her vil det bli seminar på to forskjellige nivåer, Det ene (Lærer: Geir Olav Fuglem) er for de som nylig har gått nybegynnerkurs, og det andre (Lærer: Leif-Erik Hoel Stabell) er for dem som har spilt litt lenger.

Seminarene er gratis, og du kan velge selv hvilket du ønsker å besøke. Under finner du planen for første halvår 2017. Det kan bli noe forandring i planene, grunnet uforutsette hendelser, men hvis du ønsker å følge med, gå inn på Facebook-sidene til enten Bridgeskolen eller Bridgesenteret BK, for der vil vi holde dere orientert.

Rett etter hvert seminar, kl. 18.00 vil vi sette i gang en bridgeturnering i minst to puljer; den ene for de helt ferske og den andre for de som har noe erfaring i bridge. Alle som møter fram vil være sikre på å få spille. Turneringsledere vil være to av Bridgeskolens lærere, Leif-Erik Hoel Stabell og Kristoffer Hegge, så du er i meget trygge hender.

 

Bridgeskolens lærere:
Tommy Sandsmark

Tommy Sandsmark er leder for Bridgeskolen. Han har pedagogisk faglig bakgrunn og har undervist som adjunkt i mer enn 20 år i skoleverket, de fleste av disse årene som språklærer i den videregående skolen. Han har drevet Bridgeskolen helt siden 1977. Han har konstruert og forfattet 3 bridgesystemer ("Short Minor", "Puppet" og "BUK" (Best Uten Kort)! Tommy er nå pensjonist, men jobber likevel som Bridgeredaktør i Aftenposten, driver Bridgeskolen og Bridgesenteret BK. Han er arkitekten bak alle kursenes og seminarenes pedagogiske læremidler.

Tommy har i mange år vært en av riktig få free-lance profesjonelle i bridge, var med på å starte Bridge i Norge (BIN), som han eide og redigerte i 15 år. Han har drevet sitt eget pressebyrå i mer enn 20 år og supplert mellom 20 og 30 aviser over hele landet med en daglig bridge- og en daglig kryssord-spalte. Han har vært leder for bridgelærerutdanningskomitéen i Norsk Bridgeforbund, sittet i styret i NBF, har 25 år i kretsstyret (hvorav 9 som nestformann) og 25 år i styret for IBPA, hvorav 8 år som President. Han er en erfaren bridgejournalist, turneringsleder, bridgelærer og spiller, og blir av mange ansett som å være "Mr. Bridge" i Norge. Han var flere ganger nr. 2 såvel i Oslomesterskapet som i Norgesmesterskapet i Bridge, ble Sør-Afrikansk Team Champion i 2011 og har mer enn 80 turneringsseire bak seg.

Tommy er æresmedlem i sin bridgeklubb Bridgekameratene, æresmedlem i NBF Oslo (en av 2 innehavere av kretsens hederstegn), æresmedlem i NBP (Norsk Bridge Presse) og ærespresident i IBPA (International Bridge Press Association). Han har fått mer enn 30 priser i inn- og utland for sin journalistikk, og er Norsk Stormester i bridge.

Kristoffer Hegge

Kristoffer Hegge er en meget ung mann, men hans bridgekunnskaper er udiskuterbare.Han kommer opprinnelig fra Snåsa i Trøndelag, der han var bridgelærer ved adskillige kurs. Han jobber nå i Databransjen på Fornebu ved Oslo.

Kristoffer er en helt usedvanlig god spiller, som har spilt i mange år på det norske juniorlandslaget og høstet enorme triumfer der. Han har vunnet junior-VM 2 ganger, og har også to sølv og en bronse fra junior-VM. Han har vunnet Junior-EM og harogså der 2 bronse. Han har vunnet 4 junior-NM (Norgesmesterskap) - ingen i landet har flere enn det! Han har bronse fra NM i Mix og NM par og har vunnet kretsmesterskap 7 ganger. I tillegg har han mer enn 20 topp-3-plasseringer i store nasjonale turneringer i de senere årene. Til tross for sin unge alder er han allerede nå Norsk Stormester i bridge. Han er dermed en slags "bridgens Magnus Carlsen", for å si det slik!

Som bridgelærer vet han nøyaktig hva som skal til for å få nybegynnere til å forstå bridge. Han er stillfarende, rolig og avbalansert, og elevene trives meget godt sammen med ham. Vi er veldig glade for at Kristoffer er så interessert i både rekruttering og i det å forsøke å gjøre andre bedre i bridge.

Geir Olav Fuglem

Geir Olav Fuglem er utdannet siviløkonom og har jobbet med økonomi og finans i snart 30 år. Han er dessuten kasserer og nestleder i NBF Oslo Krets, paraplyorganisasjonen for alle bridgeklubbene i Oslo.

Han har spilt bridge siden han var 12 år gammel, og var på slutten av 1980-tallet en meget aktiv "hobby"-spiller i miljøet rundt Handelshøyskolen i Bergen, der han var med på å bygge opp en aktiv bridgeklubb på skolen med 15-20 bord om kvelden. Sammen med en annen makker og ildsjel drev han intens kursaktivitet i studentmiljøet. Han er en meget dedikert og dyktig bridgelærer, som spesielt interesserer seg for rekruttering til bridgen i Oslo og undervisning for begynnere. Han har en lun og god måte å være på og mange elever har nevnt at de er meget fornøyde med hans innsats.

Geir Olav er også en av dem som underviser på "Miniseminar" i forkant av Bridgeskolens spillekvelder hver tirsdag gjennom Bridgesenteret BK i kretsens lokaler. Der utdanner han begynnerne videre, sik at de hele tiden utvikler seg i takt med sine evner og egenskaper. Han er ett eneste stort aktivum for hele Oslo-bridgen!

Leif-Erik Hoel Stabell

Leif-Erik Hoel Stabell er en meget ung mann med et kjempestort hjerte for bridgen. Han har sin unge alder til tross markert seg som en utmerket pedagog, som meget lett får en fantastisk god kontakt med sine elever.

Leif-Erik er utdannet "Bachelor of liberal Arts and Sciences" og har dessuten et Internasjonalt Baccaalauriat i beltet. Som sønn av en av Norges beste spillere, Tolle Stabell kan man trygt si at han nærmest fikk bridgen inn med "farsmelken".

Leif-Erik er Bridgeskolens ansikt utad når det gjelder oppfølgingen av kursene gjennom Bridgesenteret BK, der han hver eneste tirsdag avholder gratis "miniseminar" for alle de uerfarne spillerne som er interessert i å lære mer, og kjører turnering etterpå i flere puljer. Flere av seminarene har han initiert og forfattet selv.

Leif-Erik er entusiastisk, dynamisk rolig og elegant, og hans undervisning er alltid preget av et naturlig godt humør, en overbevisende formidlingsevne og en sylskarp sans for nyansering i bridge. Det er nesten synd å si det, men svært mange av hans elever nærmest forguder ham! Vi er meget glad for at han bruker sine evner og anlegg på bridgen!

Tor Inge Iversen

Tor Inge Iversen er pensjonert nå, men var tidligere Orlogskaptein i den Kongelige Norske Marine.

Tor Inge har i svært mange år vært leder for en av landets beste klubber, Bridgekameratene, som spiller i Bridgesenteret hver torsdag hele sesongen gjennom. Han har også vært kretsformann for NBF Oslo Krets, og han har i mange år undervist ved Bridgeskolen.

Han har et behagelig og jovialt vesen og en hyggelig og engasjerende måte å være på. Han har oppnådd meget gode resultater med sine elever. Han har et hjerte for bridgen som ingen andre, og tar svært gjerne i et tak alle de stedene der dette trengs. Han har i det hele tatt svært tungt for å si "nei" når han blir bedt om hjelp, uansett hva det skulle være.

Tor Inge er også utdannet turneringsleder, og aktiv sådan i Bridgesenteret, der han også gjør en fremragende jobb. Han er en utmerket kokk, og av og til er det han som står for maten som serveres på Bridgesenteret hver torsdag. Han er en racer på data, noe som ikke minst har kommet Bridgesamfunnet til gode.