Kurs i overføringssystemet BUK våren 2018

Kurs våren 2018:   
(Lettvindt påmelding gjennom påmeldingsknappen over til høyre)
1. dag :
Kl.
Sted:
Innhold :
Kursleder:
Siste frist for påmelding :
NB!
WEEK-END KURS i det nye overføringssystemet BUK:
18. og 19. august 2018
11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Et nytt overføringssystem
Tommy Sandsmark
16. august 2018
Lær et nytt system som gjør deg bedre og mer kompatibel?

WEEK-END KURS i KLØVERFØRING:
30. juni og 1. juli 2018

11.00 - 16.30 begge dager
Lørenveien 68
Overføring etter 1 kløver
Tommy Sandsmark
28. juni 2018
Overføring etter 1 kløver blir oftere og oftere brukt i Norge.

Det er viktig at du leser dette!

Hverdagskursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver gang og koster kr. 1500,- pr. person. Betaling gjøres ved fremmøte første gang (helst kontant eller pr. VIPPS til: 82599).

Weekend-kursene tar kun 2 dager (lørdag og søndag fra kl. 11-16.30), og prisen er den samme som for de andre kursene. Vi kan faktisk lære deg bridge på 2 dager!

NB: Ungdom under 30 år kan søke støtte fra NBF Oslo til å gå kurs for redusert pris! Kursavgiften for alle kurs inkluderer undervisning, kurshefte og alt materiell.

Alle som melder seg på vil få en bekreftelse, og dersom du ikke hører noe mer enn dette, kommer kurset til å gå som planlagt. Hvis du ikke skulle få bekreftelse, bør du ringe til Bridgeskolen: 92 44 30 50.

Ikke alle kursene vil bli avholdt (avhengig av påmelding). Noen av dem vil bli avlyst hvis det er for få deltagere (dvs. færre enn 4). Hvis du vet at du vil gå kurs, og vet hvilket kurs du skal gå, bør du melde deg på så snart du bare kan. Hvis du venter, kan det kurset bli avlyst fordi du ikke var tidlig nok ute.

Kurs som ikke avholdes vil ha "Avlyst" i kommentarfeltet (NB!) til høyre. Slik avlysing vil dessuten bli sendt ut på mail til torsdagen før kurset skal starte, med info om hvilke kurs som vil holdes.

Etter kurset vil deltagerne bli invitert til å spille bridge i Bridgeskolens oppfølgingsklubb, Bridgesenteret BK, der de vil få videre opplæring (gratis miniseminar) og oppfølging av kvalifiserte bridgeærere.

Alle kurs er beskrevet i detalj når du trykker på kursknappene rett under Bridgesenterets logo (gul skrift på rød linje).

Alle spørsmål du måtte ha omkring kursene blir besvart under FAQ (Frequently asked questions) rett under denne info.

NYTT: WEEK-END KURS i KLØVERFØRING:

Vi tilbyr nå et weekendkurs i "kløverføring", en meldemetode som blir brukt av de fleste gode par i Norge. Kløverføring er rett og slett overføring til major etter åpning 1 kløver.

Dette kurset tar sikte på å avmytifisere de vansker man tror slik overføring fører med seg. Kurset vil vise hvordan du kan integrere dette som en del av ditt naturlige system, hvilke meldinger som benyttes og hvordan man får sikkerhet for å finne fram til riktig kontrakt. Majorfargene er de viktigste, og å få disse tidlig under kontroll er helt essensielt for å kunne spille god bridge.

I kurset inngår en gjennomgang av meldesekvenser etter 1 kløver åpning, innlæring av "kvitteringsmeldinger", og dessuten konvensjoner som XY og Supportdoblinger. Det vil bli gitt ut et elevhefte, som inneholder en beskrivelse av alle de spill som vil bli spilt og gjennomgått.

Hvis du er interessert i å være kompetitiv ved bridgebordet, er dette kurset en riktig god innføring i de krefter og de teknikker som ligger bak kløverføring. Du kan melde deg på gjennom påmeldingsmodulen til høyre for logoen.

 

Meldesystemet BUK:

BUK ("Best Uten Kort") er et helt nytt overføringssystem som er laget av Tommy Sandsmark. Systemet er en enhetlig sak. Med det menes at det ligger en filosofi og noen grunntanker i bunnen, og disse bør man ha full tillit til og være systemtro mot hvis det skal gå riktig godt. Dette til tross: systemet er modulbasert, noe som gjør at man kan lære inn deler av systemet mens man holder på det gamle når det gjelder de andre åpningene, helt til man føler at man er rede til å gå videre. Systemet er grunnleggende naturlig, men med langt større muligheter for å vise detaljer enn noe annet system vi kjenner til. I tillegg til at det forbedrer deg vesentlig som spiller, er det faktisk riktig morsomt å spille.

Systemet bygger i det vesentlige på disse grunntankene:

  1. Man skal jage major-kontrakter, for disse spiller bedre enn både NT og minor når man finner en tilpass. Derfor er det viktigere å melde en 4-korts majorfarge på 1-trinnet enn en 6-korts minorfarge. Derfor er også systemet laget for å ta seg av 4-kortsstøtte, 3-kortsstøtte og også 2-kortsstøtte når åpningen er i en majorfarge.
  2. Man skal stort sett åpne på 11+HP. Dette krever at man legger om svarhånden litt, slik at det som før var 6-9HP er nå 7-10HP, og 11-13HP holder nå kun til invitt. I tillegg introduseres en helt ny håndtype, både på åpningshånden (ZAR = åpningshender som er rike på fordeling men fattige på HP) og på svarhånden (SUBMIN = en sub-minimums svarhånd på 3-6HP).
  3. Med lite HP men med god støtte til makkers farge(r) skal man sperre så fort som mulig for at motparten skal få oppleve å være på 3-trinnet før de får begynt å tenke på om de skal være med i meldingsforløpet.
  4. Det benyttes en rekke overføringsmeldinger, både over 1 kl, 1ru og også på 2-trinnet etter 1hj og 1sp. I tillegg har vi arbeidet svært mye med å forbedre svarsystemet etter 2kl, og har lagt inn overføringsmeldinger etter 2kl, noe som er litt av en forbedring. Overføringsmeldingene tjener minst 2 viktige formål. For det første misbruker vi fiendens farge(r) til å vise våre egne, og for det andre gir overføringene større melderom og plass til bedre oppdeling av alle hender i tillegg til at det finnes mange flere «negative» konklusjoner man kan trekke i dette systemet enn i et hvilket som helst annet naturlig system. På grunn av dette vil systemet virke slik at der du tidligere lurte på om du skulle være med en gang til eller ei, vet du det helt sikkert i dette systemet.
  5. Det finnes en rekke INV (invittmeldinger) til din disposisjon, noen av dem er selvstendige konvensjoner og noen av dem er innvevd i en del av systemets prioriterte meldesekvenser (PRI). Disse vil gjøre det mye enklere for deg og din makker å finne ut om dere skal være med videre eller om dere skal «gi opp» og la fienden styre showet. På samme tid vil det at du avstår fra bruk av INV gjøre det lettere for makker å vite om det du melder er kamp om kontrakten eller noe mer enn det.

Det brukes en lang rekke velkjente og utprøvede konvensjoner og meldeprinsipper, og i tillegg blir du introdusert for noen nye, som aldri tidligere har vært beskrevet i verdensbridgen. Spesielt vil vi trekke fram utviklingen over 1 i Major, som er superbra, og mer eller mindre verdensrevolusjonerende i sin approach. Det samme med utviklingen over 2kl, som også er langt bortimot verdensrevolusjonerende. Du vil mye lettere enn tidligere i din bridgekarriére greie å finne ut om du skal i slem eller ei i dette systemet.

Systemkompendiet er mer eller mindre komplett, noe som gjør det egnet til å være «facit» når du spiller systemet. Avtalen dere i mellom bør være at det som står i kompendiet er «gospel», helt til kompendiet blir endret!

Velkommen som BUK-spiller!

NB! FAQ (Frequently asked questions):

(Spørsmål som de fleste stiller seg)

Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen over. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org

Overføringssystemet BUK består av:

Åpning 1kl: 11-19HP 5+kl UBAL (4kl-4-4-1),
eller 11-14NT (BAL/SEMIBAL 2+kl) med overføringer på 1/2-trinnet.
Åpning 1ru: 11-19HP 5+ru UBAL (4-4-4-1kl),
med overføringer på 1-trinnet, eller 18-19NT (BAL/SEMIBAL 2+ru).
Åpning 1hj/sp: 5+M med overføringer på 2-trinnet og BUK Strukturhopp
Åpning 1NT: 15-17HP med «DropDead Stayman»,
overføringer på 2- og 4-trinnet og «Smolen».
Åpning 2kl: 20+ (farge) eller sterk NT (22-23/36-27HP) med overføringer,
«Puppet Stayman» og overføringer på sterk NT.
Åpning 2ru: «Multi». enten svake 2hj/sp eller sterk NT (20-21/24-25HP) med overføringer og «Puppet Stayman» på sterk NT.
Åpning 2hj/sp: «Tartan»: 5-korts M og 4+ sidefarge i m.
Åpning 2NT: Begge m (5+kl og 5+ru) og under åpning eller minst 15+HP
Norske fordelingsutspill. Norske fordelingskast og Lavt kort = styrke.

Siste: BUK er under trykking, og vil bli gitt ut i bokform på engelsk for det internasjonale markedet en gang i 2017!

NB! Systemkompendium for overføringssystemet BUK kan også kjøpes helt uavhengig av kurs.

Sett inn kr. 300,- på konto 6038.15.29021, og send en mail om det til tommy@sandsmark.org

så får du tilsendt siste versjon av kompendiet og et ferdig utfylt systemkort på Word-filer og .pdf hvis dette er ønskelig.

Hva er naturlig?

BUK skiller seg fra andre naturlige systemer gjennom åpningssekvensene, som ofte innebærer en eller annen form for overføring til fargen over. Dessuten vil en del konvensjoner og prinsipper være innvevet i startmeldingene, slik at det å bruke disse skal ta PRI (prioritet) hvis du har til det. Dermed benekter du visse ting dersom du ikke bruker dem, men viser da også samtidig en del andre ting. Når åpningssekvensene er «unnagjort», så vil naturlige meldinger stort sett råde grunnen, slik dere er mer eller mindre vant til fra før.

Hvorfor aggressivt?

Jo, fordi jo mer aktive vi er, jo mer passive blir motparten. Fienden er alltid redd for motstandere som melder kortene fullt ut. I BUK ønsker man å melde mer og oftere. Derfor er åpningshendene senket til 11HP, noe som gjør at vi starter meldingene langt oftere. I tillegg introduserer vi ZAR-åpninger, der vi åpner med langt under åpningsstyrke, men med spesielt gode fordelingshender. Motparten har oftest et godt utviklet åpnings- og svarsystem, men sjeldnere gode defensive avtaler.

BUK er spesielt aggressivt på de ”riktige” forutsetningene, dvs. at man melder svært hardt og aggressivt når man har god tilpasning i farge. Når du skjønner at du sannsynligvis ikke har høyeste kontrakt, men har god tilpasning i en farge, skal du sperre så høyt som mulig så tidlig som mulig.

Dette gjør at motparten ofte vil befinne seg på minst 3-trinnet før de kan ta stilling til om de skal være med i meldingsforløpet eller ei. Svært ofte vil de være redde for å bli «meldt ut» av oss, og vil delta på skiftende premisser. De vil derfor melde for høyt og gå bet(er) eller rett og slett ikke finne sin beste felles farge fordi meldetrinnene er blitt tatt fra dem.

Hvorfor overføringer?

Overføringsmeldinger er ikke noe nytt i Norge. Allerede på 1960-tallet eksisterte det et svensklaget system, EFOS, som baserte seg på overføringsmeldinger. Den som overførte ble da «kaptein» i paret, men dette systemet var nok ikke helt gjennomtenkt, for den andre hånden slapp sjelden til for å fortelle hva han egentlig hadde.

I BUK vil man noen ganger være «kaptein» og da be om opplysninger. Noen ganger må man fortelle hva man har. Andre ganger vil man bare utveksle opplysninger og deretter be om vurderinger.  Mange ganger vil disse tingene skje interaktivt innenfor det samme meldingsforløpet. Mange meldinger vil «love noe», mens andre meldinger vil «benekte noe», men totalt sett vil flere opplysninger se dagens lys på kortere tid.
Overføringsmeldinger har opptil flere riktig gode, offensive egenskaper:

Hvorfor Sperre?

Ved å ta fra motparten melderom, oppnår vi flere mål samtidig:

Men det å ta fra fienden melderom er et toegget sverd. Det tar også fra oss mye melderom. Derfor er det faktisk helt essensielt at våre sperremeldinger er av en slik kategori at de formidler hele håndens verdi, oftest gjennom en eller to meldinger.

Alle sperremeldinger må derfor avgis på riktige premisser, slik at de er positive for oss og har stor sperrende effekt på motparten. Dette er grunnen til at sperremeldinger en integrert del av systemet.

Alle ganger man avgir (hopp-)støtte til 3 i en av makker viste ekte farger (3©/ª og 3/4§/¨), vil dette innebære en svak SPERR, og altså ikke INV. Merk at det er en helt ny måte å tenke på her, i og med at når vi tror vi har høyeste kontrakt, er det om å gjøre å melde så tett opp til den optimale kontrakten som mulig, uten å «bikke over». Når man tror at motparten har høyeste kontrakt, er det ikke lenger et spørsmål om å finne det som står vår vei, men å finne en sperremelding som gjør det vanskelig for motparten å finne ut at de har høyeste kontrakt. Å finne en god melding betyr mye mere enn å komme i en kontrakt som står.

Dette er et velkjent scenario:

             Vest      Nord     Øst        Syd
 

             1kl        pass     1ru       pass
             2hj       pass     pass       ?

Vanligvis kommer det nå en dobling, og 2sp hos Nord, og da hjelper det ikke at vi ofrer oss i utide:

                                                   x
             pass     2sp         3hj       ?

Nå har motparten opptil mange for dem svært gode  muligheter. De kan kjempe om kontrakten med 3sp, INV til utgang eller en av dem kan straffedoble oss:

1)                                                3sp
            pass       pass       pass

2)                                               pass
            pass       3sp        pass    pass
            pass

3)                                                 x
            pass       3sp        pass    pass
            pass

4)                                                 x
            pass       4sp        pass    pass
            pass

5)                                                 x
            pass       3sp        pass     4sp
            pass      pass       pass

6)                                                 x
            pass      pass       pass

7)                                                pass
            pass       x           pass      pass
            pass

Gjennom et så enkelt trekk som å høyne ett hakk før motparten kommer med, mister motstanderne alle disse mulighetene:

              Vest      Nord     Øst        Syd

              1kl        pass      1ru       pass
              2sp       pass      3hj         ?
eller:                                           pass
              pass       ?

Dette er det svært vanskelig for motparten å forholde seg til. En dobling nå vil være opplysende, og det skal solid gjettverk til for å gjøre om denne til STRAFF. Begge motstanderne vil dessuten omtrent alltid være i tvil om de har noe på 3-trinnet å gjøre, og en naturlig opparbeidet feighet hos gode spillere vil ofte gjøre at vi får beholde kontrakten 3hj, mens mindre gode spillere ofte vil mistenke oss for å stjele kontrakten  (hvilket altså er nettopp hva vi gjør), og kommer til å være med en gang til, på svært varierende premisser. Mange ganger vil dette føre til at det er motparten som kommer for høyt eller i feil kontrakt, og går bet(er) og ikke vi.

Hvorfor Major?

Hvis du skal ha suksess ved bridgebordet, bør du jakte på Major-kontrakter (M). De gir mye, mye bedre poenghøst enn minor (m), og hvis du har minst 4-4-tilpasning i M, gir dette nesten alltid et stikk mer enn i tilsvarende NT-kontrakter. Selv om NT-kontrakter gir 10 poeng ekstra, vil M-kontrakter på minst 4-4-tilpasning derfor være langt å foretrekke. Derfor er dette systemet konstruert slik at:

I og med at man i BUK heller skal vise en 4-korts M enn en 5-6-korts m når man ikke har til å kreve til utgang, blir nok m-kontrakter noe «nedgradert» i systemet. Minorfargen blir eventuelt vist senere, oftest som Canapéfarge (= minorfargen er lenger enn majorfargen) på SH.

Hvorfor PRI-sekvenser?

Prioriterte meldesekvenser vil alltid både kreve og vise et meldenivå, der man skal melde på en spesiell måte dersom man har den typen hånd. Både svarene på slike sekvenser og det faktum at man eventuelt ikke benytter seg av slike PRI, selv om man har anledning, vil fortelle ganske meget om hendene.

I moderne bridge er det ikke lenger noen hemmeligheter når det gjelder verken utspill, spilleføring eller motspill. Derimot kan det gjøres svært meget på systemfronten, for omtrent alle «naturlige» meldesystemer har store feil, mangler og unøyaktigheter.

Prioriterte meldesekvenser har nettopp de kvaliteter som normale systemer mangler. I ethvert system er det slett ikke vanskelig å melde utgang eller holde seg unna dem, eller, for den saks skyld å «ta en sjanse». Overføringene sammen med PRI-sekvensene setter nettopp invittmeldinger (INV) i et helt nytt lys, for mange av PRI-sekvensene handler om nettopp INV kontra utgangskrav (GF) og ikke-krav (NF). Hemmeligheten bak gode resultater er at du finner ut når du skal melde utganger og når du skal la være. Hvis du vet, vil dette gi større poenghøst i det lange løp enn hvis du gjetter.

Det har ingen hensikt å ”pugge” alle sekvensene, for alle dialoger fremkommer som et resultat av prinsipper, konvensjoner og prioriterte sekvenser. Det er faktisk mye bedre å studere prinsippene, startsekvensene i hver farge og forsøke å forstå de underliggende idéene.

 

BUK-lærere:
Tommy Sandsmark

Tommy Sandsmark er leder for Bridgeskolen. Han har pedagogisk faglig bakgrunn og har undervist som adjunkt i mer enn 20 år i skoleverket, de fleste av disse årene som språklærer i den videregående skolen. Han har drevet Bridgeskolen helt siden 1977. Han har konstruert og forfattet 3 bridgesystemer ("Short Minor", "Puppet" og "BUK" (Best Uten Kort)! Tommy er nå pensjonist, men jobber likevel som Bridgeredaktør i Aftenposten, driver Bridgeskolen og Bridgesenteret BK. Han er arkitekten bak alle kursenes og seminarenes pedagogiske læremidler.

Tommy har i mange år vært en av riktig få free-lance profesjonelle i bridge, var med på å starte Bridge i Norge (BIN), som han eide og redigerte i 15 år. Han har drevet sitt eget pressebyrå i mer enn 20 år og supplert mellom 20 og 30 aviser over hele landet med en daglig bridge- og en daglig kryssord-spalte. Han har vært leder for bridgelærerutdanningskomitéen i Norsk Bridgeforbund, sittet i styret i NBF, har 25 år i kretsstyret (hvorav 9 som nestformann) og 25 år i styret for IBPA, hvorav 8 år som President. Han er en erfaren bridgejournalist, turneringsleder, bridgelærer og spiller, og blir av mange ansett som å være "Mr. Bridge" i Norge. Han var flere ganger nr. 2 såvel i Oslomesterskapet som i Norgesmesterskapet i Bridge, ble Sør-Afrikansk Team Champion i 2011 og har mer enn 80 turneringsseire bak seg.

Tommy er æresmedlem i sin bridgeklubb Bridgekameratene, æresmedlem i NBF Oslo (en av 2 innehavere av kretsens hederstegn), æresmedlem i NBP (Norsk Bridge Presse) og ærespresident i IBPA (International Bridge Press Association). Han har fått mer enn 30 priser i inn- og utland for sin journalistikk, og er Norsk Stormester i bridge.

Tor Inge Iversen

Tor Inge Iversen er pensjonert nå, men var tidligere Orlogskaptein i den Kongelige Norske Marine.

Tor Inge har i svært mange år vært leder for en av landets beste klubber, Bridgekameratene, som spiller i Bridgesenteret hver torsdag hele sesongen gjennom. Han har også vært kretsformann for NBF Oslo Krets, og han har i mange år undervist ved Bridgeskolen.

Han har et behagelig og jovialt vesen og en hyggelig og engasjerende måte å være på. Han har oppnådd meget gode resultater med sine elever. Han har et hjerte for bridgen som ingen andre, og tar svært gjerne i et tak alle de stedene der dette trengs. Han har i det hele tatt svært tungt for å si "nei" når han blir bedt om hjelp, uansett hva det skulle være.

Tor Inge er også utdannet turneringsleder, og aktiv sådan i Bridgesenteret, der han også gjør en fremragende jobb. Han er en utmerket kokk, og av og til er det han som står for maten som serveres på Bridgesenteret hver torsdag. Han er en racer på data, noe som ikke minst har kommet Bridgesamfunnet til gode.

BUK ER GØY!!

BUK er både morsomt, spennende og selv-utviklende. Det er laget etter prinsipper som ikke hittil har vært (mis)brukt i verdensbridgen, og for å spille systemet bra, må man legge bort all tidligere tankegang, og følge de regler for meldeutvikling som systemet tilsier til enhver tid. Hvis man "blander korta" her, vil resultatet sikkert bli festlig, men dog ikke fullt så poengskapende som hvis man er systemtro. Det har kostet tusenvis av timer å få dette systemet på plass, og ca. 8 år med prøving og feiling. Når man gjør nye ting, vet man ikke alltid helt nøyaktig på forhånd om disse vil virke slik de skal eller ei. Det finnes et par x-factors her. Den ene er makker, og den andre er motspillerne.

LÆR DEG BUK!

Du vil under innlæringen helt sikkert erfare at du glemmer vesentlige ting og at ikke alt går etter planen bestandig. Mange som ha spilt systemet for første gang har imidlertid erfart at selv om du melder feil, trenger dette slett ikke å føre til noen katastrofe. Tvert imot! Tor Inge Iversen, Bridgekameratene har uttalt at hver gang han meldte feil i begynnelsen, fikk han rene topper!

Men med erfaring kommer sikkerheten, og alle de innledende meldesekvensene og prioriterte meldingene som inngår i systemet blir like enkelt å mestre som det du har vært vant til i ditt tidligere system. Overføringer er ganske sikkert fremtidens bridge, og du har nå en gylden mulighet til å gjøre dette til en del av ditt bridgeliv.

Livet blir da mye morsommere, mye mer uforutsigbart og mye mer spennende. Når dette også fører til bedre poenghøst ved bridgebordet, kan man vel si det slik at du høster langt mer enn du sår.

Livet er kort! Spill BUK!
Meld deg til kurs NÅ!