Litt øvet - Innhold

I kurset "Litt øvet" jobber vi med grandsystemet og trener på ulike sider ved det. Vi jobber videre med innmeldinger og opplysende doblinger, som gjør at vi kan være med i meldingsforløpet selv om motparten åpner. Vi jobber med sperreåpninger og soneforhold, som er en essensiell del av bridgen. Vi jobber også med Halles 2 kløver-åpning og slemnivå, slik at vi vet hvordan vi skal håndtere særskilt sterke kort.

Til slutt lærer vi også om kontrollmeldinger (cuebids) som hjelper oss å melde slem, og vi jobber med prinsipper innenfor spilleføring.

© 2020 NBF Oslo
post@bridgeskolen.no