Lørdagsseminaret

Lørdagsseminaret er et bridgeseminar for dem som kan litt mere enn det helt nødvendige.

Det dreier seg om undervisning og trening i spesialemner. Ofte vil dette være problemområder som de fleste spillerne har et uklart forhold til, som f.eks. Utspill, kast satt i system, spilleføringsproblematikk, slemmeldinger, sperremeldinger, moderne meldeteori, etc.

Gjennom Lørdagsseminaret får du nye teknikker til rådighet, og vil utvikle et langt mer nyansert syn på hva som er god bridge enn du har natt noensinne tidligere. Seminaret er rett og slett en øye-åpner for de aller fleste, og er faktisk et meget godt alternativ til lesing av mange hundre bridgebøker om forskjellige temaer. Et lørdagsseminar kan spare deg for opptil flere års spilling når det gjelder å høste erfaringer.

Vennligst se lenger ned for å finne ut hva de enkelte temaer handler om.

Lørdagsseminaret våren 2019:

NB! Det er dessverre ikke satt opp noe lørdagsseminar våren 2019!

NB! Hvis 6 eller flere melder seg på, vil vi likevel arrangere slike seminar på datoer som passer for deltakerne.

Dato Emne Innhold
Lørdag 20. januar 2018:

Spilleføring i NT

Honnørstikk. Langfargestikk. Viktighetene av å ha "Tempo". Primærplanlegging ved spilling av NT-kontrakter. Problemer du møter som spillefører: Innkomster, blokkering, dukking (lasjering), kommunikasjon og påspill til stikk 1. Spilleplanlegging. Sannsynligheter. I dette seminaret vil du lære hvordan du skal legge en spilleplan før du spiller på til stikk 1. Du vil lære omstikktyper og om hvordan du skal utvikle og godspille dine stikk før motparten får tatt sine. Du vil dessuten lære hvordan du skal lete etter mulige problemer og finne løsninger på dem før du begynner å spille kontraktene.
Lørdag 27. januar 2018:
Spilleføring i farge
Honnørstikk. Langfargestikk. Stjelestikk. Den gyldne tilpasning. Tapertelling. Spilleplan. Uttrumfing. Hva kan du bruke trumffargen til? Kommunikasjon mellom hendene. Kommunikasjon mellom motpartens hender. Trumfmatt. Reverse Dummy. Kryssstjelinger. Avoidance play. I dette seminaret vil du lære forskjellene mellom det å spille NT-kontrakter og det å spille fargekontrakter. Du vil få kunnskaper om hva du skal lete etter når du har en ekstra stikktype (trumf). Du vil dessuten få gjennomgått noen teknikker som vil forbedre din spilleføring og dermed ditt stikkpotensiale radikalt.
Lørdag 17. februar 2018:
Utspill mot NT

Planlegging av utspillene. Forberedelser i meldefasen. meldinger som genererer gode utspill. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. "Lesing" av meldingsforløpet. Utspill mot NT-kontrakter. Tempogevinster og tempotap. Utspillet er en av de viktigste fasene i bridge, for i utspillet legger du grunnlaget for det som kan bli enten et godt planlagt og gjennomført motspill eller du bereder grunnen for en katastrofe, slik at alle poengene går til motparten. På dette seminaret vil du lære deg å gi info til makker om hvor han kan finne deg når han skal spille ut. Du vil videre lære å forstå hva motparten sitter med på bakgrunn av deres meldinger.

Lørdag 24. februar 2018:
Utspill mot farge

Planlegging av utspillene. Forberedelser i meldefasen. Meldinger som genererer gode utspill. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. Passivt forsvar vs. aktivt forsvar. "Lesing" av meldingsforløpet. Utspill mot fargekontrakter. Når skal det trumf ut og når skal det ikke trumf ut? Alle motspill starter med utspillet, og siden du sitter imot i 50 % av alle spill, mens du bare er spillefører i 25 % av spillene, sier det seg selv at dette er viktig. Det er i utspillet de fleste motspill blir vunnet eller tapt.

 

Lørdag 3. mars 2018:
Motspill mot NT
Markeringer: Styrkekast, Fordelingskast, Lavinthal. Når bruker du hvilken type kast. Hvordan skal du kaste for å greie å gi makker informasjon om hva du sitter med og hvor du har det? Honnørmarkeinger. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Smith Peter. Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du spiller 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% av alle spillene du spiller. På dette seminaret lærer du å sette alle markeringer i system, når du skal bruke hvilke kast og hva du skal lete etter når makkeren din legger en eller annen type markering. Gjennom å telle ut hva spilleføreren har, vil du lære å unngå å kaste kort som du absolutt ikke må kaste, og på denne måten vil du få flere stikk i motspillet enn du har fått hittil. Honnørstikk og langfargestikk.
Lørdag 17. mars 2018:

Motspill mot farge

Markeringer. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Trumfekko. Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du spiller 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% av alle spillene du spiller. Motspill i farge er totalt forskjellig fra motspill mot NT, for i fargekontrakt har man en stikktype mere på grunn av trumffargen, nemlig trumfstikk. Kortfargestikk. Hva bør du satse på i motspillet?
Lørdag 24. mars 2018:
Innmeldinger
Defensiv strategi. Hvorfor skal man melde inn? Innmeldingstyper: Enkel innmelding, Innmelding 1NT, Opplysende dobling, Tofargeinnmeldinger, Sperreinnmeldinger. Balansering i 4. hånd. Telling av spillestikk og tapere. Svar på makkers innmeldinger og aksjoner. På dette seminaret lærer du de viktigste forutsetningene for å kunne være med i et meldingsforløp der motparten har åpnet. Det er nemlig farlig å melde seg på, men dersom man gjør det basert på "riktige" forutsetningene, kan faremomentet reduseres betraktelig, og poenghøsten ved bridgebordet vil trolig bli vesentlig bedre.
Lørdag 7. april 2018:
Doblinger

Opplysende doblinger. Svar på opplysende doblinger. Straffedoblinger. Negative doblinger. Utspillsdoblinger. Lightner-doblinger. Dobling av NT-meldinger. Responsive doblinger. Supportdoblinger. Redoblinger (SOS og styrkevisende). På dette seminaret lærer du hva som er forskjellen på de forskjellige doblingstypene, i hvilke situasjoner du skal bruke hvilken type doblinger og hvordan den andre hånden skal forholde seg til dine doblinger.

Lørdag 14. april 2018:

I slemsonen:

Cuebids. Svar på Cuebids. Minisplinter. Svar på Minisplinter. Splinter. Svar på Splinter. Stenbergs 2NT. Svar på Stenbergs 2NT. Roman Key Card Blackwood. På dette seminaret lærer du deg å bruke et langt større repertoir når du begynner å nærme deg slemsonen. Du vil også lære hvordan du får vite når det er riktig å gå videre og når det er riktig å stoppe under slem. Forutsetningene for slemspill ligger i tilpasning og dessuten i hvor godt kortene på den ene hånden passer sammen med kortene på den andre. Du vil lære når du skal "gå på" og når du skal "legge av".
Lørdag 21. april 2018:
Safety Play
Safety play er det vi kaller den måten å behandle en fargekombinasjon på som gir størst sjanse for å vinne et visst antall stikk i fargen uten å ta hensyn til eventuelle overstikk. Det finnes i bridgen to typer spillere. Det er de ”heldige”, som kortene nesten alltid sitter bra for, og som stadig tar vellykkede finesser, og det er de som har tatt seg besværet å sette seg inn i Safety-teknikker. Slike Safety Plays har ofte som utgangspunkt å unngå å tape mer enn ett stikk (av og til to) i en bestemt farge. Man kan derfor si det slik at den riktige måten å behendle en farge på er avhengig av hvor mange stikk du trenger i fargen. Du kan da enten spille på å vinne maksimum antall stikk (som i par-bridge), eller du kan spille ”safe” for å sikre deg det antall stikk som er nødvendig for å vinne kontrakten. Safety Play er den måten vi ofte tenker på når vi spiller lagbridge, der overstikkene ikke teller alt for meget. Hele hensikten med Safety Play er å unngå nederlag i kontrakter hvor det er mulig å unngå nedelag. På dette seminaret vil du lære deg fargebehandling, og hvordan du skal tenke for ikke å miste stikk i en farge som du ikke trenger å miste.
Lørdag 28. april 2018:

"Enda Chansen"

Safety play er det vi kaller den måten å behandle en fargekombinasjon på som gir størst sjanse for å vinne et visst antall stikk i fargen uten å ta hensyn til eventuelle overstikk. Det finnes i bridgen to typer spillere. Det er de ”heldige”, som kortene nesten alltid sitter bra for, og som stadig tar vellykkede finesser, og det er de som har tatt seg besværet å sette seg inn i Safety-teknikker. Slike Safety Plays har ofte som utgangspunkt å unngå å tape mer enn ett stikk (av og til to) i en bestemt farge. Man kan derfor si det slik at den riktige måten å behendle en farge på er avhengig av hvor mange stikk du trenger i fargen. Du kan da enten spille på å vinne maksimum antall stikk (som i par-bridge), eller du kan spille ”safe” for å sikre deg det antall stikk som er nødvendig for å vinne kontrakten. Safety Play er den måten vi ofte tenker på når vi spiller lagbridge, der overstikkene ikke teller alt for meget. Hele hensikten med Safety Play er å unngå nederlag i kontrakter hvor det er mulig å unngå nedelag. På dette seminaret vil du lære deg fargebehandling, og hvordan du skal tenke for ikke å miste stikk i en farge som du ikke trenger å miste.

Lørdag 5. mai 2018:
Spilleføring: Eliminasjon og Avoidance Play

Eliminasjon er det samme som å fjerne. På dette seminaret lærer du hvordan du skal eliminere enkelte farger, slik at motparten blir tvunget til å spille de fargene du ønsker at de skal spille når det passer for deg, med andre ord: de må spille slik at det gir deg en favør og dermed ekstrastikk. Du lærer dessuten hvordan du skal spille for å holde den "farlige" hånden ute av spill, slik at du ikke får gjennomspill i en farge som ikke tåler det.

Lørdag 26. mai 2018:

XYNT, XYZ og

Supportdoblinger

Alle bridgespillere av noe kaliber benytter disse offensive konvensjoner. XYNT og XYZ er en metode man bruker til å skape et kunstig utgangskrav på, og som setter deg i stand til å invitere til utgang allerede på 2-trinnet. Supportdoblinger gjør at du får mye bedre styring på majortilpasningen når motparten melder inn.

Lørdagsseminaret er et bridgeseminar for dem som kan litt mere enn det helt nødvendige. Det dreier seg om undervisning og trening i spesialemner. Ofte vil dette være problemområder som de fleste spillerne har et uklart eller intet forhold til, som f.eks. Utspill, kast satt i system, spilleføringsproblematikk, slemmeldinger, moderne meldeteori, etc. Seminaret går lørdager fra kl. 11.00 til kl. 14.00, på utvalgte lørdager i nneværende halvår. Undervisningen koster kr. 400,- pr gang (1/2 pris for ungdom under 25 år), og foregår på Bridgesenteret, Lørenveien 68. Betaling skjer cash, og på stedet. Forhåndspåmelding gjennom egen påmeldingsknapp til høyre for Bridgeskolens logo.

Lørdagsseminaret går normalt på lørdager fra kl. 11.00 til kl. 14.00.

Undervisningen koster kr. 400,- pr gang (betales ved fremmøte), og foregår på Bridgesenteret, Lørenveien 68 . Betaling skjer cash kontant på stedet. Vi tar dessverre ikke kredittkort.

Ved hjelp av moderne tekniske presentasjonsmedier som Power Point og gjennom praktisering gjennom spilling blir hver leksjons poeng belyst, demonstrert og diskutert. I praksis er dette "learning by doing"!

Studentene får etter endt leksjon et helt lite kompendium utdelt på papir, og dette kompendiet inkluderer alle spillene, behørig kommentert, og det egner seg meget godt til videre studier og som facit på det du og makker kommer til å trene på etter hvert.

Hvis du er interessert i å melde deg på til ett eller flere Lørdagsseminar, kan du gjøre dette over: "Påmelding Lørdagsseminaret".

Skal du melde på flere enn en, må du gå inn på "Påmelding Lørdagsseminaret" en gang for hver person. Du kan også melde deg på gjennom telefon (helst ikke): 92 44 30 50, eller pr. mail til: tommy@sandsmark.org.

NB! Det er viktig at du oppgir E-mailadresse og mobiltelefonnummer, slik at man kan få tak på deg dersom noe skulle gå feil (avlysing/utsettelse av et seminar, etc.).

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Lørdagsseminaret!

NB: Vi har flyttet!

Kursene vil bli avholdt i: Bridgesenteret, Husebybakken 28 B .

Som det står litt om i kartet, så er beste offentlige kommunikasjonsmulighet T-banen fra Majorstua (evt. fra Smestad) – og man må da ta Bane 3 Kolsås (ikke Østerås via Røa!) og man skal da gå av på første stopp etter Smestad stasjon, som da faktisk heter Montebello stasjon. Det tar ca 6 min fra Majorstua til Montebello og bare ca 2 min fra Smestad. Det vil være gode parkeringsmuligheter rett utenfor lokalene både på kveldstid (etter 17:00) og i helgene. På dagtid (ukedager) vil vi ha 3-6 plasser ledige for kretsen og/eller spillere til enhver tid.

Lokalene ligger i 1. etasje i hjørnet av dette bygget med inngangsdør.

Den siste biten av veien fra T-banen og ned (ca 2-3 min) er en smalere gangsti ned over tomten.

Spilling i Bridgesenteret BK (Husebybakken 28 B) :

Spilling i Bridgesenteret BK, Husebybakken 28 B: (Bridgeskolens oppfølgingstilbud)
Dag Tid Aktivitet:
Tirsdag 17.00-17.45 Gratis Mini-seminar i regi av Bridgeskolen.
Tirsdag 18.00-21.15 Bridgesenteret BK : Åpen turnering for alle spillere. De mest uerfarne vil så langt det går spille i egen gruppe. Alle som kommer får spille! Vi garanterer at du får deg makker hvis du ikke nyter medbragt. Klubbens forstandere er Geir Olav Fuglem, Kåre Bogø, Leif-Erik Hoel Stabell, Tor Inge Iversen og Tommy Sandsmark.

 

FAQ (Frequently asked questions)

NB! Svar på de vanligste spørsmålene omkring Lørdagsseminaret:

Trykk her!

Temaer for Lørdagsseminaret:

Tema: Innhold:
Doblinger

Opplysende doblinger. Svar på opplysende doblinger. Straffedoblinger. Negative doblinger. Utspillsdoblinger. Lightner-doblinger. Dobling av NT-meldinger. Responsive doblinger. Supportdoblinger. Redoblinger (SOS og styrkevisende). På dette seminaret lærer du hva som er forskjellen på de forskjellige doblingstypene, i hvilke situasjoner du skal bruke hvilken type doblinger og hvordan den andre hånden skal forholde seg til dine doblinger.

Spilleføring 3:

Eliminasjon & Avoidance play

Eliminasjon er det samme som å fjerne. På dette seminaret lærer du hvordan du skal eliminere enkelte farger, slik at motparten blir tvunget til å spille de fargene du ønsker at de skal spille når det passer for deg, med andre ord: de må spille slik at det gir deg en favør og dermed ekstrastikk. Du lærer dessuten hvordan du skal spille for å holde den "farlige" hånden ute av spill, slik at du ikke får gjennomspill i en farge som ikke tåler det.

Forsvarskonvensjoner Motmeldinger etter at fienden har åpnet. Enfargeinnmeldinger. Innmelding 1 NT. Opplysende doblinger. Svar på opplysende doblinger. Sperreinnhopp. Balansering i 4. hånd. Forsvar mot 2 kløver åpning. Forsvar mot "Multi" 2 ruter. 2-fargevisende innmeldinger: Michaels Cuebids og Marmic. Utspillsvisende doblinger. Forsvar mot 1NT. På dette seminaret lærer du hvordan man skal forholde seg etter at motparten har åpnet meldingsforløpet. Gjennom å melde inn til riktig tid og på riktige premisser vil du oftere greie å "komme med" i meldingsforløpet, og dermed høste flere poeng ved bridgebordet.
I slemsonen: Cuebids. Svar på Cuebids. Minisplinter. Svar på Minisplinter. Splinter. Svar på Splinter. Stenbergs 2NT. Svar på Stenbergs 2NT. Roma Key Card Blackwood. På dette seminaret lærer du deg å bruke et langt større repertoir når du begynner å nærme deg slemsonen. Du vil også lære hvordan du får vite når det er riktig å gå videre og når det er riktig å stoppe under slem. Forutsetningene for slemspill ligger i tilpasning og dessuten i hvor godt kortene på den ene hånden passer sammen med kortene på den andre. Du vil lære når du skal "gå på" og når du skal "legge av".

XYNT, XYZ og Supportdoblinger

Alle bridgespillere av noe kaliber benytter disse offensive konvensjoner. XYNT og XYZ er en metode man bruker til å skape et kunstig utgangskrav på, og som setter deg i stand til å invitere til utgang allerede på 2-trinnet. Supportdoblinger gjør at du får mye bedre styring på majortilpasningen når motparten melder inn.

Spilleføring 1:

Spilleføring i farge

Honnørstikk. Langfargestikk. Stjelestikk. Den gyldne tilpasning. Tapertelling. Spilleplan. Uttrumfing. Hva kan du bruke trumffargen til? Kommunikasjon mellom hendene. Kommunikasjon mellom motpartens hender. Trumfmatt. Reverse Dummy. Kryssstjelinger. Avoidance play. I dette seminaret vil du lære forskjellene mellom det å spille NT-kontrakter og det å spille fargekontrakter. Du vil få kunnskaper om hva du skal lete etter når du har en ekstra stikktype (trumf). Du vil dessuten få gjennomgått noen teknikker som vil forbedre din spilleføring og dermed ditt stikkpotensiale radikalt.
"Enda chansen" Det er mange bridgespillere som sitter med et spesielt problem, og tenker og tenker, og leter med lys og lykte etter en måte å vinne spillet på eller å bete motparten på. Plutselig finner de løsningen, og dette er ganske sikkert deres aller lykkeligste øyeblikk ved bridgebordet! Det å lete etter ”enda chansen” er som å forsøke å løse et detektivproblem. For å si det med et krim-bilde: du vet hvem kjeltringen er, men det gjelder å bevise hvorfor det må være nettopp han.Det finnes ofte holdepunkter i så vel meldinger som spillets innledning, og det er disse bitene du skal legge sammen til ditt ønskebilde. Dette seminaret er et praktisk seminar der du blir gitt spilleførings- og motspillsproblemer, som du skal forsøke å løse ut fra de "clues" som finnes gjennom meldinger og spillets gang inntil da. Svensken Per Jannersten skrev en hel liten bok om dette emnet, og det er derfra vi har hentet oppgavene. Gjennom å gå på dette seminaret vil du utvikle evnen til å lete etter løsninger på aktuelle problemer som du vil oppleve ved bridgebordet.

Spilleføring 2:

Spilleføring i NT

Honnørstikk. Langfargestikk. Viktighetene av å ha "Tempo". Primærplanlegging ved spilling av NT-kontrakter. Problemer du møter som spillefører: Innkomster, blokkering, dukking (lasjering), kommunikasjon og påspill til stikk 1. Spilleplanlegging. Sannsynligheter. I dette seminaret vil du lære hvordan du skal legge en spilleplan før du spiller på til stikk 1. Du vil lære omstikktyper og om hvordan du skal utvikle og godspille dine stikk før motparten får tatt sine. Du vil dessuten lære hvordan du skal lete etter mulige problemer og finne løsninger på dem før du begynner å spille kontraktene.
Bridgepsykologi

De fleste spillere med respekt for seg selv har tilegnet seg kunnskap om sannsynlighetsteori og ”safety plays” gjennom bridgelitteraturen og praktisk bridge. Når du som spillefører slavisk følger den teorien du har lært, vil jeg allikevel påstå at du begår en rekke 'feil' i din kortføring. Bridgespillere overser altfor ofte at de kan Øke sine vinnersjanser ved å velge spilleplaner som setter motspillernes nerver i høyspenn. l slike valgsituasjoner vil motspillerne ofte begå feil. Dersom du lærer deg å utnytte de taktiske situasjonene, vil mang en teoretisk håpløs kontrakt kunne vinnes likevel. På dette seminaret vil du lære deg til hvordan du skal tenke for å villede motparten, slik at de ikke så lett kan finne ut av hva du sitter med. Bridgepsykologi omfatter dessuten makkerbehandling, og også dette er gitt litt oppmerksomhet i dette seminaret.

Utspill Planlegging av utspillene. Forberedelser i meldefasen. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. Passivt forsvar vs. aktivt forsvar. "Lesing" av meldingsforløpet. Utspill mot NT-kontrakter. Utspill mot fargekontrakter. Når skal det trumf ut og når skal det ikke trumf ut? Utspillet er en av de viktigste fasene i bridge, for i utspillet legger du grunnlaget for det som kan bli enten et godt planlagt og gjennomført motpsill eller du bereder grunnen for en katastrofe, slik at alle poengene går til motparten. På dette seminaret vil du lære deg å gi info til makker om hvor han kan finne deg når han skal spille ut. Du vil videre lære deg til å forsøke å forstå hva motparten sitter med på bakgrunn av deres meldinger.
Innmeldinger Defensiv strategi. Hvorfor skal man melde inn? Innmeldingstyper: Enkel innmelding, Innmelding 1NT, Opplysende dobling, Tofargeinnmeldinger, Sperreinnmeldinger. Balansering i 4. hånd. Telling av spillestikk og tapere. Svar på makkers innmeldinger og aksjoner. På dette seminaret lærer du de viktigste forutsetningene for å kunne være med i et meldingsforløp der motparten har åpnet. Det er nemlig farlig å melde seg på, men dersom man gjør det basert på "riktige" forutsetningene, kan faremomentet reduseres betraktelig, og poenghøsten ved bridgebordet vil trolig bli vesentlig bedre.
Motspill Markeringer: Styrkekast, Fordelingskast, Lavinthal. Når bruker du hvilken type kast. Hvordan skal du kaste for å greie å gi makker informasjon om hva du sitter med og hvor du har det? Honnørmarkeinger. Utspillets rolle i motpsillet. Returer når du kommer inn. Trumfekko. Smith Peter. Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du spiller 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% ab alle spillene du spiller. I dette seminaret lærer du hvordan du skal greie å sette alle de forskjellige typene markeringer i system, når du skal bruke hvilke kast og hva du skal lete etter når makkeren di legger en eller annen type markering. Gjennom å telle ut hva spilleføreren har, vil du lære å unngå å kaste kort som du absolutt ikke må kaste, og på denne måten vil du få flere stikk i motspillet enn du har fått hittil.
Konvensjoner på 2NT Puppet Stayman, Overføringer. Du lærer deg når du skal bruke det ene og når du skal bruke det andre. Konvensjonen Puppet Stayman gjør at du utmerket godt kan ha 5. korts major når du åpner med 2NT (eller 2kl - 2ru - 2NT). Dessuten hopp til 4 i minor som sleminviterende. Hvordan skal du forholde deg ti slike invitter?
Roman Key Card Blackwood 5 ess Roman Key Card Blackwood. Svar på RKCBlackwood. Trumfdame-spørsmålet. Kongespørsmålet. I dette seminaret lærer du deg å bruke et langt større repertoir når du begynner å nærme deg slemsonen. Du vil også lære hvordan du får vite når det er riktig å gå videre og når det er riktig å stoppe under slem. Forutsetningene for slemspill ligger i tilpasning og dessuten i hvor godt kortene på den ene hånden passer sammen med kortene på den andre. Du vil lære når du skal "gå på" og når du skal "legge av".
Invitter og krav Hvilke meldinger er krav for en runde. Hvilke meldingssekvenser er krav til utgang? Når skal du melde på, og når skal du stoppe hurtigst mulig? Hvordan inviterer du i farge og i NT?
Kortvurdering På dette seminaret vil du lære hvilke forhold som spiller inn når du får en invittmelding fra makker, eller når du skal bestemme deg for om du skal invitere til utgang eller til slem. Dette er veldig grei kunnskap å ha med seg i bagasjen når du skal spille litt skarpere bridge enn tidligere.
Konvensjoner på 1NT "Drop Dead"Stayman, Overføringer, Minorstopp, "Smolen", Sør-Afrikansk Texas. Her har vi god anledning til å lære moderne konvensjoner etter at makker åpner med 1NT. Det viktigste er at kontrakten kommer på den sterke hånden hele tiden, men hvordan skal vi greie å få til det? Denne typen kunnskaper er gull verd når det gjelder å lande i riktig kontrakt etter åpning 1NT.
Reåpninger 2. hånds og 4. hånds problematikk. Spørsmålet er ganske enkelt. Når du er i 2. hånd, kan det være livsfarlig å melde seg inn i meldingsforløpet, så derfor er det viktig at makker i 4. hånd greier å reåpne meldingene på riktige premisser. Hvilke er disse? Hva spiller inn når du skal bestemme deg for om du vil reåpne meldingene eller ei?

Spilleføring 4:

Safety play

Safety play er det vi kaller den måten å behandle en fargekombinasjon på som gir størst sjanse for å vinne et visst antall stikk i fargen uten å ta hensyn til eventuelle overstikk. Det finnes i bridgen to typer spillere. Det er de ”heldige”, som kortene nesten alltid sitter bra for, og som stadig tar vellykkede finesser, og det er de som har tatt seg besværet å sette seg inn i Safety-teknikker. Slike Safety Plays har ofte som utgangspunkt å unngå å tape mer enn ett stikk (av og til to) i en bestemt farge. Man kan derfor si det slik at den riktige måten å behendle en farge på er avhengig av hvor mange stikk du trenger i fargen. Du kan da enten spille på å vinne maksimum antall stikk (som i par-bridge), eller du kan spille ”safe” for å sikre deg det antall stikk som er nødvendig for å vinne kontrakten. Safety Play er den måten vi ofte tenker på når vi spiller lagbridge, der overstikkene ikke teller alt for meget. Hele hensikten med Safety Play er å unngå nederlag i kontrakter hvor det er mulig å unngå nedelag. På dette seminaret vil du lære deg fargebehandling, og hvordan du skal tenke for ikke å miste stikk i en farge som du ikke trenger å miste.

 

Lørdagsseminarets lærere:
Tommy Sandsmark

Tommy Sandsmark er leder for Bridgeskolen. Han har pedagogisk faglig bakgrunn og har undervist som adjunkt i mer enn 20 år i skoleverket, de fleste av disse årene som språklærer i den videregående skolen. Han har drevet Bridgeskolen helt siden 1977. Han har konstruert og forfattet 3 bridgesystemer ("Short Minor", "Puppet" og "BUK" (Best Uten Kort)! Tommy er nå pensjonist, men jobber likevel som Bridgespaltist i Aftenposten, driver Bridgeskolen og Bridgesenteret BK. Han er arkitekten bak alle kursenes og seminarenes pedagogiske læremidler.

Tommy har i mange år vært en av riktig få free-lance profesjonelle i bridge, var med på å starte Bridge i Norge (BIN), som han eide og redigerte i 15 år. Han har drevet sitt eget pressebyrå i mer enn 20 år og supplert mellom 20 og 30 aviser over hele landet med en daglig bridge- og en daglig kryssord-spalte. Han har vært leder for bridgelærerutdanningskomitéen i Norsk Bridgeforbund, sittet i styret i NBF, har 25 år i kretsstyret (hvorav 9 som nestformann) og 25 år i styret for IBPA, hvorav 8 år som President. Han er en erfaren bridgejournalist, turneringsleder, bridgelærer og spiller, og blir av mange ansett som å være "Mr. Bridge" i Norge. Han var flere ganger nr. 2 såvel i Oslomesterskapet som i Norgesmesterskapet i Bridge, ble Sør-Afrikansk Team Champion i 2011 og har mer enn 70 turneringsseire bak seg.

Tommy er æresmedlem i sin bridgeklubb Bridgekameratene, æresmedlem i NBF Oslo (en av 2 innehavere av kretsens hederstegn), æresmedlem i NBP (Norsk Bridge Presse) og ærespresident i IBPA (International Bridge Press Association). Han har fått mer enn 30 priser i inn- og utland for sin journalistikk, og er Norsk Stormester i bridge.

Kristoffer Hegge

Kristoffer Hegge er en meget ung mann, men hans bridgekunnskaper er udiskuterbare.Han kommer opprinnelig fra Snåsa i Trøndelag, der han var bridgelærer ved adskillige kurs. Han jobber nå i Databransjen på Fornebu ved Oslo.

Kristoffer er en helt usedvanlig god spiller, som har spilt i mange år på det norske juniorlandslaget og høstet enorme triumfer der. Han har vunnet junior-VM 2 ganger, og har også to sølv og en bronse fra junior-VM. Han har vunnet Junior-EM og harogså der 2 bronse. Han har vunnet 4 junior-NM (Norgesmesterskap) - ingen i landet har flere enn det! Han har bronse fra NM i Mix og NM par og har vunnet kretsmesterskap 7 ganger. I tillegg har han mer enn 20 topp-3-plasseringer i store nasjonale turneringer i de senere årene. Til tross for sin unge alder er han allerede nå Norsk Stormester i bridge. Han er dermed en slags "bridgens Magnus Carlsen", for å si det slik!

Som bridgelærer vet han nøyaktig hva som skal til for å få nybegynnere til å forstå bridge. Han er stillfarende, rolig og avbalansert, og elevene trives meget godt sammen med ham. Vi er veldig glade for at Kristoffer er så interessert i både rekruttering og i det å forsøke å gjøre andre bedre i bridge.

Geir Olav Fuglem

Geir Olav Fuglem er utdannet siviløkonom og har jobbet med økonomi og finans i snart 30 år. Han er dessuten kasserer og nestleder i NBF Oslo Krets, paraplyorganisasjonen for alle bridgeklubbene i Oslo.

Han har spilt bridge siden han var 12 år gammel, og var på slutten av 1980-tallet en meget aktiv "hobby"-spiller i miljøet rundt Handelshøyskolen i Bergen, der han var med på å bygge opp en aktiv bridgeklubb på skolen med 15-20 bord om kvelden. Sammen med en annen makker og ildsjel drev han intens kursaktivitet i studentmiljøet. Han er en meget dedikert og dyktig bridgelærer, som spesielt interesserer seg for rekruttering til bridgen i Oslo og undervisning for begynnere. Han har en lun og god måte å være på og mange elever har nevnt at de er meget fornøyde med hans innsats.

Geir Olav er også en av dem som underviser på "Miniseminar" i forkant av Bridgeskolens spillekvelder hver tirsdag gjennom Bridgesenteret BK i kretsens lokaler. Der utdanner han begynnerne videre, sik at de hele tiden utvikler seg i takt med sine evner og egenskaper. Han er ett eneste stort aktivum for hele Oslo-bridgen!

Leif-Erik Hoel Stabell

Leif-Erik Hoel Stabell er en meget ung mann med et kjempestort hjerte for bridgen. Han har sin unge alder til tross markert seg som en utmerket pedagog, som meget lett får en fantastisk god kontakt med sine elever.

Leif-Erik er utdannet "Bachelor of liberal Arts and Sciences" og har dessuten et Internasjonalt Baccaalauriat i beltet. Som sønn av en av Norges beste spillere, Tolle Stabell kan man trygt si at han nærmest fikk bridgen inn med "farsmelken".

Leif-Erik er Bridgeskolens ansikt utad når det gjelder oppfølgingen av kursene gjennom Bridgesenteret BK, der han hver eneste tirsdag avholder gratis "miniseminar" for alle de uerfarne spillerne som er interessert i å lære mer, og kjører turnering etterpå i flere puljer. Flere av seminarene har han initiert og forfattet selv.

Leif-Erik er entusiastisk, dynamisk rolig og elegant, og hans undervisning er alltid preget av et naturlig godt humør, en overbevisende formidlingsevne og en sylskarp sans for nyansering i bridge. Det er nesten synd å si det, men svært mange av hans elever nærmest forguder ham! Vi er meget glad for at han bruker sine evner og anlegg på bridgen!

Tor Inge Iversen

Tor Inge Iversen er pensjonert nå, men var tidligere Orlogskaptein i den Kongelige Norske Marine.

Tor Inge har i svært mange år vært leder for en av landets beste klubber, Bridgekameratene, som spiller i Bridgesenteret hver torsdag hele sesongen gjennom. Han har også vært kretsformann for NBF Oslo Krets, og han har i mange år undervist ved Bridgeskolen.

Han har et behagelig og jovialt vesen og en hyggelig og engasjerende måte å være på. Han har oppnådd meget gode resultater med sine elever. Han har et hjerte for bridgen som ingen andre, og tar svært gjerne i et tak alle de stedene der dette trengs. Han har i det hele tatt svært tungt for å si "nei" når han blir bedt om hjelp, uansett hva det skulle være.

Tor Inge er også utdannet turneringsleder, og aktiv sådan i Bridgesenteret, der han også gjør en fremragende jobb. Han er en utmerket kokk, og av og til er det han som står for maten som serveres på Bridgesenteret hver torsdag. Han er en racer på data, noe som ikke minst har kommet Bridgesamfunnet til gode.