Planlagte kurs

Kursprogram Bridgeskolen våren 2019

6 ukers kurs våren 2019:   
(Lettvindt påmelding gjennom påmeldingsknappen over til høyre)
1. dag (av 6) --> siste dag :
Kl.
Sted :
Innhold :
Kursleder:
Påmeldingsfrist :

Kurs nr.:

NB!
Mandag 25. februar --> 1. april.
18.00 - 20.30
Husebybakken 28 B
Begynnere
Geir Olav Fuglem
21. februar 2019
1
 
Tirsdag 26. februar --> 2. april.
18.00 - 20.30
Husebybakken 28 B
Begynnere
Leif-Erik Hoel Stabell
21. februar 2019
2
 
Onsdag 27. februar --> 3. april.
18.00 - 20.30
Husebybakken 28 B
Litt Øvet
Kåre Bogø
21. februar 2019
3
 
Weekendkurs våren 2019:   
(Lettvindt påmelding gjennom påmeldingsknappen over til høyre)
WEEK-END KURS FOR BEGYNNERE:
6. og 7. april 2019
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Begynnere
Kåre Bogø
4. april 2019
4
 
WEEK-END KURS FOR BEGYNNERE:
25. og 26. mai 2019
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Begynnere
Geir Olav Fuglem
23. mai 2019
5
 
WEEK-END KURS FOR BEGYNNERE:
29. og 30. juni 2019
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Begynnere
Kåre Bogø
27. juni 2019
6
 
WEEK-END KURS for LITT ØVEDE:
27. og 28. april 2019
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Litt Øvet
Leif-Erik Hoel Stabell
25. april 2019
7
 
WEEK-END KURS for LITT ØVEDE:
22. og 23 juni 2019
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Litt Øvet
Kåre Bogø
20. juni 2019
8
 
WEEK-END KURS for VIDEREKOMNE:
4. og 5. mai 2019
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Viderekomne
Geir Olav Fuglem
2. mai 2019
9
 
WEEK-END KURS i SPILLEFØRING:
18. og 19. mai 2019
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Spilleføring
Leif-Erik Hoel Stabell
16. mai 2018
10
 
WEEK-END KURS i UTSPILL/MOTSPILL:
11. og 12. mai 2019
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Utspill/Motspill
Leif-Erik Hoel Stabell og Kåre Bogø
9. mai 2019
11
 
WEEK-END KURS i UTSPILL/MOTSPILL:
15. og 16. juni 2019
11.00 - 16.30 begge dager
Husebybakken 28 B
Utspill/Motspill
Kåre Bogø
13. juni 2019
12
 

NB! Viktig info:

Hverdagskursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver uke og koster kr. 1500,- pr. person. Datoen i venstre felt angir fremmøte 1. gang. Du bør møte fram minst 10 minutter før start. Vi har ingen undervisning i skolenes høst- og vårferie.

Betaling (kr. 1500,-) gjøres ved fremmøte første gang (helst kontant, VIPPS til: 92443050 eller bankoverføring til 6038.15.29021). Vi tar IKKE kredittkort.

Weekend-kursene tar kun 2 dager (lørdag og søndag fra kl. 11-16.30). Du bør møte fram minst 10 minutter før start. Prisen er den samme som for de andre kursene. Vi er faktisk den eneste bridgeskolen i landet som kan lære deg bridge på 2 dager!

NB: Ungdom under 30 år vil få støtte fra NBF Oslo , og får kurset for halv pris! Det er derfor viktig at du oppgir alderen din i påmeldingen hvis den er under 30 år. Kursavgiften for alle kurs inkluderer undervisning, kurshefte og alt annet materiell.

Alle som melder seg på vil få en bekreftelse innen noen få dager. Dersom du ikke hører noe mer enn dette, kommer kurset til å gå som planlagt. Hvis du ikke skulle motta noen bekreftelse, bør du først sjekke søppelposten din (junk mail), og hvis du ikke finner bekreftelsen der, bør du ringe til Bridgeskolen: 92 44 30 50.

Du må selv finne ut hvilket kurs som passer for deg. Er du på feil kurs, vil du GRATIS kunne bytte til et annet kurs når som helst i samme semester.

Ikke alle kursene vil bli avholdt, for det er helt avhengig av påmeldingen til hvert enkelt kurs. Noen av kursene vil bli avlyst når det er for få deltagere (dvs. færre enn 6, for da er det ikke økonomisk forsvarlig å kjøre kurset). Så: hvis du vet at du vil gå kurs, og vet hvilket kurs du skal gå, bør du melde deg på så snart du bare kan. Hvis du venter, kan det kurset du ønsker å delta på bli avlyst fordi nettopp du ikke var tidsnok ute. Da er det mye bedre å melde seg på, og hvis det kommer noe i veien, kan du heller melde deg av igjen. Dette koster ingen ting. Det kan også være lurt å angi kursnumre til alternative kurs i tilfelle det kurs du har meldt deg til ikke får nok deltagere. Dette kan du gjøre i kommentarfeltet i påmeldingsmodulen (NB!)! Dette er smart fordi dine alternative kursdager også dessverre vil kunne bli strøket hvis vi ikke vet noe mer. Hvis flere deltagere angir samme dag som alternativt kurs, vil vi kunne bestemme oss for å arrangere kurs på denne datoen i stedet

Kurs som blir avlyst vil ha "Avlyst" i kommentarfeltet (NB!) til høyre torsdagen før kurset skal avholdes. Slik avlysing vil også bli sendt ut på mail til de påmeldte torsdag umiddelbart før kurset skal starte, med info om hvilke kurs som vil blli holdt, slik at du får anledning til å bytte til et kurs som vil bli avholdt. Kurs som står merket med spørsmålstegn (?) ligger litt fram i tid, og vi vet ennå ikke om de kan kjøres eller ei. Disse kursene kan du melde deg på til, og får kurset nok deltakere, vil det blir avholdt. Nettopp fordi det kan være viktig å få tak i deg før kurset, er det viktig at du i påmeldingen din alltid oppgir mailadressen din og mobilnummeret ditt. Hvis du ikke oppgir kontaktdata, kan det hende at du møter opp til et kurs som er avlyst uten at vi har fått kontakt med deg!

Etter kurset vil du og de andre deltagerne bli invitert til å spille bridge i Bridgeskolens oppfølgingsklubb, Bridgesenteret BK, der de vil få videre opplæring (gratis miniseminar) og super oppfølging av kvalifiserte bridgeærere.

Alle kurs er beskrevet i detalj når du trykker på kursknappene rett under Bridgeskolens logo (gul skrift på rød linje). Hvis du har betalt for et kurs, får du anledning til å repetere kurset gjennom å gå det samme kurset GRATIS en annen gang i det samme semesteret (også W-E kurs). Men du kan ikke bare møte opp. Du må undersøke om kurset avholdes, og deretter melde deg på, og forklare i merknadsfeltet at du ikke skal betale fordi du har gått samme kurs i inneværende semester. Du kan også bytte dag/tid når som helst det måtte passe deg, uten å si ifra på forhånd. Forutsetningen er naturligvis at det kurset du alternerer med blir avholdt. (Sjekk avlystfeltet (NB!) på denne nettsiden)

Alle de spørsmål du måtte ha omkring kursene er ellers besvart under FAQ (Frequently asked questions) rett under denne info. Skulle noe fremdeles være uklart, kan du ringe 92443050 eller sende en mail til tommy@sandsmark.org.

FAQ (Frequently asked questions)

NB! De vanligste spørsmål omkring kursene våre:

Trykk her!

NB: Vi har flyttet!

Kursene vil bli avholdt i: Bridgesenteret, Husebybakken 28 B .

Som det står litt om i kartet, så er beste offentlige kommunikasjonsmulighet T-banen fra Majorstua (evt. fra Smestad) – og man må da ta Bane 3 Kolsås (ikke Østerås via Røa!) og man skal da gå av på første stopp etter Smestad stasjon, som da faktisk heter Montebello stasjon. Det tar ca 6 min fra Majorstua til Montebello og bare ca 2 min fra Smestad. Det vil være gode parkeringsmuligheter rett utenfor lokalene både på kveldstid (etter 17:00) og i helgene. På dagtid (ukedager) vil vi ha 3-6 plasser ledige for kretsen og/eller spillere til enhver tid.

Lokalene ligger i 1. etasje i hjørnet av dette bygget med inngangsdør.

Den siste biten av veien fra T-banen og ned (ca 2-3 min) er en smalere gangsti ned over tomten.

Spilling i Bridgesenteret BK (Husebybakken 28 B) :

Spilling i Bridgesenteret BK, Husebybakken 28 B: (Bridgeskolens oppfølgingstilbud)
Dag Tid Aktivitet:
Tirsdag 17.00-17.45 Gratis Mini-seminar i regi av Bridgeskolen.
Tirsdag 18.00-21.15 Bridgesenteret BK : Åpen turnering for alle spillere. De mest uerfarne vil så langt det går spille i egen gruppe. Alle som kommer får spille! Vi garanterer at du får deg makker hvis du ikke nyter medbragt. Klubbens forstandere er Geir Olav Fuglem, Kåre Bogø, Leif-Erik Hoel Stabell, Tor Inge Iversen og Tommy Sandsmark.

GRATIS Miniseminar: Kom når du vil!

Som et ledd i videreutdannelsen av våre nye bridgespillere avholder Bridgeskolen GRATIS Miniseminar hver eneste tirsdag fra kl. 17.00 til 17.45. Undervisningen foregår i Husebybakken 28 B .

Seminarene er gratis, og rett etter hvert seminar, kl. 18.00 vil vi sette i gang en bridgeturnering som så godt det lar seg gjøre tar hensyn til ditt nivå. Alle som møter fram vil være sikre på å få spille. Turneringsledere vil være en eller to av Bridgeskolens lærere, så du er i meget trygge hender.

NB! NYTT: Weekend-kurs i Utspill og Motspill

På dette kurset lærer du hvordan du skal planlegge utspillet. Forberedelser i meldefasen. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. Passivt forsvar vs. aktivt forsvar. Utspill mot NT-kontrakter. Utspill mot fargekontrakter. Når skal det trumf ut og når skal det ikke trumf ut? Utspillet er den kanskje viktigste fasen i bridge, for i utspillet legger du grunnlaget for det som kan bli enten et godt planlagt og gjennomført forsvar eller du bereder grunnen for en katastrofe, slik at alle poengene går til motparten. På dette seminaret vil du lære deg å gi info til makker om hvor han kan finne deg når han skal spille ut. Du vil videre lære deg til å forsøke å forstå hva motparten sitter med på bakgrunn av deres meldinger ("Lesing" av meldingsforløpet).

Motspillet er helt blindt når utspillet kommer. Derfor er det viktig å ha solide avtaler om hvilken "info" makker kan lese gjennom de kortene du legger. Her vil du lære om markeringer: Styrkekast, Fordelingskast og Lavinthal. Når skal du bruke hvilken type kast? Hvordan skal du kaste for å greie å gi makker informasjon om hva du sitter med og hvor du har det? Honnørmarkeringer. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Trumfekko. Smith Peter.

Motspillet er det vanskeligste i bridge, men likevel det viktigste, siden du statistisk sett er spillefører i 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i 50% av alle spillene du spiller. På dette kurset lærer du hvordan du skal greie å sette alle de forskjellige typene markeringer i system, når du skal bruke hvilke kast og hva du skal lete etter når makkeren din legger en eller annen type markering. Gjennom å telle ut hva spilleføreren har, vil du lære å unngå å kaste kort som du absolutt ikke må kaste, og på denne måten vil du få flere stikk i motspillet enn du har fått hittil.

Kurs i det nye overføringssystemet BUK

Kurset i overføringssystemet BUK (Best Uten Kort) er en innføring i et revolusjonerende nytt meldesystem, som gjør deltagerne mye mer kompetitive ved bridgebordet enn de har vært tidligere. Kurset tar sikte på å gjøre dårlige spillere bedre, middels spillere til gode spillere og gode spillere til toppspillere. Systemet bygger på overføringsmeldinger, tidlig etablering av major-tilpasning og sperremeldinger.

Overføringsmeldingene blokkerer motpartens farger, og skaper et fiktivt nytt meldetrinn, slik at man får vist ganske nøyaktig hva man har relativt tidlig i meldingsforløpet. I dette systemet vil man invitere til utgang tidlig på 2-trinnet, og til og med på 1-trinnet! Du vil ikke lenger sitte og lure på om du skal melde en gang til eller ei, for selve systemet forteller deg dette ganske tidlig.

Etablering av majortilpasning er kanskje det viktigste man gjør i moderne bridge, fordi majorfargene er mye mere verd enn minorfargene, og fordi det er minst ett stikk mer i en majorfarge med 8-korts tilpasning enn det er i NT.

Sperremeldingene består av sperreåpninger og sperrende innhopp, og har til hensikt å gjøre melderommet mindre for motparten, slik at de a) har problemer med å komme med i meldingsforløpet (de må ofte starte på 3-trinnet), b) får mindre plass til utveksling av informasjon og c) derfor ofte kommer i feil kontrakt, for høyt eller for lavt fordi de ikke lenger har kontrollen.

Systemet har revolusjonerende utvikling over 1 hjerter/spar og 2 kløver åpning. Dette er trolig noe av det beste som har vært produsert på systemfronten i de senere år! Det er lett å lære, siden grunnlaget er naturlige meldinger.

Meld deg på og få oppleve et spennende og svært morsomt nytt system!

NB! Systemkompendium for overføringssystemet BUK kan også kjøpes helt uavhengig av kurs.

Sett inn kr. 300,- på konto 6038.15.29021, eller VIPPS til 92443050 og send en mail om det til tommy@sandsmark.org

så får du tilsendt siste versjon av kompendiet og et ferdig utfylt systemkort på Word-filer.