Viderekomne - Innhold

Kurset tar for seg viktige temaer som utspill, spilleføring i farge, spilleføring i grand og motspill. Dette er satt i system på en måte som vil øke forståelsen for nyanser og åpne noen luker og forundringspakker når det gjelder praktisk bridge. Kurset for viderekomne tar sikte på å øke sikkerheten når det gjelder utspill, spill og motspill, så det blir noe mer spilling og noe mindre teori på dette kurset enn på de tidligere kursene.

Når kurset er ferdig, vil elevene ha tilegnet seg ytterligere ferdigheter og økt sin sikkerhet når det gjelder meldinger, utspill, spill og motspill.

Kursets mål er at elevene etter endt kurs skal kunne delta for fullt i en åpen bridgeturnering, skal ha et mer nyansert forhold til strategitenkning og systematikk og skal kunne kjenne til og praktisere de mest praktiserte teknikker innen meldinger, utspill, spill og motspill.

Kursavgiften inkluderer all undervisning, kursheftet og alt kursmateriell.

© 2020 NBF Oslo
post@bridgeskolen.no